ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ Σ.Μ.Ε. (2019)

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη για  Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ) συνολικά ενός (1) ατόμου:


Ενα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

                                   
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04-09-2019 έως και 13-09-2019.

 

Αναρτημένη ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων έργου (ΣΜΕ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ συνολικά ενός (6) ατόμων:

Δύο (2) άτομα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Ένα (1) άτομο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Δύο (2) άτομα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04-09-2019 έως και 13-09-2019

 

Αναρτημένη ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ Σ.Μ.Ε.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) συνολικά ενός (1) ατόμου:

Ένα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα
από 20-10-2018 έως και 29-10-2018

 

Αναρτημένη ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων έργου (ΣΜΕ)

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 2019-2020

Οι Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ενημερώνουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών από 10-5-2019 έως και 7-6-2019 και ώρες 9,30 έως 12.30 στα κατά τόπους Τμήματα.
Πληροφορίες σχετικά στα Τμήματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 
 

  Απόφαση Δ.Σ.

  Δίδακτρα

  Αίτηση Εγγραφής

  Αίτηση Επανεγγραφής

  Κατάσταση Υγείας Παιδιού

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Την Τετάρτη 12/9/2018 στον πολυχώρο του Δημαρχείου Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος) θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για τους γονείς των νέων βρεφών και νηπίων που έχουν ειδοποιηθεί σχετικά.

Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 
Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων
(γραφεία Ν.Π.Δ.Δ.)

Τ.Κ.:  175 62 Παλ. Φάληρο

ΤΗΛ.:  2109825501

ΦΑΞ:  2109820425

e-mail:dps_pf@yahoo.gr

ΤΟ Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΚΙΟΛΑ

ΜΕΛΗ

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΠΟΠΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ