Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα
για Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ)
Ένα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
για την εκτέλεση του έργου :
Ιατρική παρακολούθηση νηπίων
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας
ΠΕ Παιδίατρος


Print   Email