ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ συνολικά ενός (6) ατόμων:

Δύο (2) άτομα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Ένα (1) άτομο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Δύο (2) άτομα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04-09-2019 έως και 13-09-2019

 

Αναρτημένη ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου


Print   Email