ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ Σ.Μ.Ε.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) συνολικά ενός (1) ατόμου:

Ένα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα
από 20-10-2018 έως και 29-10-2018

 

Αναρτημένη ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων έργου (ΣΜΕ)

 


Print   Email