ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

WORKSHOP: 10 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Το WORKSHOP απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας από 2:6 ως 4 ετών. Στόχος θα είναι να εκπαιδευτούν οι γονείς σε παιγνιώδεις δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών τους και με χρήση οικιακών υλικών να ενισχύσουν την γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη τους. Η εισηγήτρια Ειρήνη Κιάμου, παθολόγος λόγου & ομιλίας και επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας "Θεραπεία=Ελπίδα" οργανώνει αντίστοιχα προγράμματα τα τελευταία 25 έτη στην Ελλάδα.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα
για Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ)
Ένα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
για την εκτέλεση του έργου :
Ιατρική παρακολούθηση νηπίων
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας
ΠΕ Παιδίατρος

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2019-2020»
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας
Δύο (2) άτομα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
‘Ένα (1) άτομο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
΄Ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Δύο (2) άτομα ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
Πίνακες άκυρων
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
(ΤΕ), ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
(ΔΕ), ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
(ΥΕ), ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
(ΥΕ), ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
(ΔΕ), ΜΑΓΕΙΡΩΝ

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
(ΔΕ), ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ Σ.Μ.Ε. (2019)

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη για  Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ) συνολικά ενός (1) ατόμου:


Ενα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

                                   
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04-09-2019 έως και 13-09-2019.

 

Αναρτημένη ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων έργου (ΣΜΕ)

Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 
Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων
(γραφεία Ν.Π.Δ.Δ.)

Τ.Κ.:  175 62 Παλ. Φάληρο

ΤΗΛ.:  2109825501

ΦΑΞ:  2109820425

e-mail:dps_pf@yahoo.gr

ΤΟ Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΚΙΟΛΑ

ΜΕΛΗ

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΠΟΠΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ