Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου Ν.Π.Δ.Δ.

Image

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

Αγαπητοί γονείς,

Η προσχολική αγωγή αποτελεί στις μέρες μας αναγκαιότητα, κοινά αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την πολιτεία και την κοινωνία.

Επιδίωξη των Παιδικών Σταθμών είναι να προσφέρουν στο παιδί αγωγή και φροντίδα σ’ ένα φιλόξενο, χαρούμενο και ασφαλή χώρο, τις ώρες που οι γονείς εργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο των Παιδικών Σταθμών προσφέρονται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

WORKSHOP: 10 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα
για Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ)
Ένα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
για την εκτέλεση του έργου :
Ιατρική παρακολούθηση νηπίων
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας
ΠΕ Παιδίατρος
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2019-2020»
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας
Δύο (2) άτομα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΜΩΝ
‘Ένα (1) άτομο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
΄Ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Δύο (2) άτομα ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
Πίνακες άκυρων
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ